1.  หัวข้อข่าว

“โครงการนวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น : Local issues- Global impacts-Sustaiable World” จากทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของ สกสว.


2.  เนื้อหาข่าว

“โครงการนวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  : Local issues- Global impacts-Sustaiable World” จากทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ของ สกสว.

ภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยสีเขียวระดับโลก ตอนที่ 1 เรื่องราวท้องถิ่นโกอินเตอร์

ภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยสีเขียวระดับโลก ตอนที่ 2 เธอ เธอ เดินด้วยกันนะ

ภูมิปัญญาไทยสู่งานวิจัยสีเขียวระดับโลก ตอนที่ 3 บุกฝ่าท้าฝัน


4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว