1.  หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ


2.  เนื้อหาข่าว

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ "Training Course on Biosafety and Biosecurity"
กำหนดการอบรม วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-17.30 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
EARLY BIRD 16 Oct - 4 Dec 2020     3,500
NORMAL 4 Dec - 20 Dec 2020     4,500

Remark หามีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด CMU SH&E ขออนุญาตปิดระบบการรับสมัคร


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว