1.  หัวข้อข่าว

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Power of Patent Search"


2.  เนื้อหาข่าว

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคคลากร นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ

"Power of Patent Search" ?? 
- Technology trend
- Research opportunity 
- CMU KPI
- Patent ability 
- Freedom to operate

ในวัน พุธ ที่
- 17 กุมภาพันธ์ 2564 
- 17 มีนาคม 2564
- 21 เมษายน 2564
- 19 พฤษภคม 2564
- 16 มิถุนายน 2564
- 21 กรกฎาคม 2564
- 18 สิงหาคม 2564
- 15 กันยายน 2564

เวลา 9.00 น.-12.00 น.

Online : ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ 
https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6

(หรือสามารถจองสำหรับกลุ่มใหญ่สำหรับ ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/ภาควิชา จำนวน 15 คนขึ้นไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-746-3388/053-942-640 (อภิญญา)


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว