1.  หัวข้อข่าว

หนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล สพฐ. ประจำปี 2564


2.  เนื้อหาข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “คุ้มบ้านเจ้า เฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร (LANNA HOUSE ARCHITECTURAL STYLE AND DECORATIVE ORNAMENTS) ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหารฯ จากการประกวดหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 264 โดยจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://www.facebook.com/cmupress.cmu/photos/a.131635651833168/256633016000097/

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว