1.  หัวข้อข่าว

การอบรม "Power of Patent Search" ?? การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ครั้งที่ 6


2.  เนื้อหาข่าว

เปิดรับลงทะเบียนแล้ว สำหรับ
การอบรม "Power of Patent Search" การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ครั้งที่ 6

ประจำเดือน พฤษภาคม ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564

-ติดตาม Trend ของเทคโนโลยี
-การวางแผนงานวิจัย
-ความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-อิสระในการนำเทคโนโลยีไปใช้
-CMU KPI

โดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เวลา 9.00 น.-12.00 น.
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6
(หรือสามารถจองสำหรับกลุ่มใหญ่สำหรับ ห้องปฏิบัติการ/หน่วยงาน/ภาควิชา จำนวน 10 คนขึ้นไป)
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 087-424-6396 /053-942-641 (อภิญญา)


3.  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

https://forms.gle/C43rCmmnSWVD8AeV6

4.  ไฟล์เอกสารแนบข่าว


5.  ภาพประกอบข่าว