กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

กรมศิลปากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 10 กรกฎาคม 2562

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

อ่านข่าวนี้

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”
 วันที่ลงข่าว : 03 กรกฎาคม 2562

การประชุมเสวนาโต๊ะกลม "เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity"

อ่านข่าวนี้

การประชุมเสวนาโต๊ะกลม "เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity"
 วันที่ลงข่าว : 21 มิถุนายน 2562

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 261 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 แจ้งการโอนเงิน จากทางกองคลัง กรกฎาคม 61 18 กรกฎาคม 2562
2 การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
3 การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
4 การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
5 คณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 26 มิถุนายน 2562
12345678910...

  จำนวนข่าว : 13 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 แจ้งระงับการรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประจำปี 2563 19 กรกฎาคม 2562
2 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" 18 กรกฎาคม 2562
3 การเปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
4 การเปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 11 กรกฎาคม 2562
5 รับสมัครนักวิจัยไทยเข้าแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 9 กรกฎาคม 2562
123

  จำนวนข่าว : 49 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010306 10 กรกฎาคม 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเลขที่ S4010097 10 กรกฎาคม 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010097 3 กรกฎาคม 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010306 3 กรกฎาคม 2562
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเลขที่ S4010296 และ S4010297 สังกัดศูนย์บริหารงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2562
12345678910

  จำนวนข่าว : 21 รายการ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน

อ่านข่าวนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะบริหารธุรกิจ

อ่านข่าวนี้

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน ณ คณะบริหารธุรกิจ
 ฝ่ายงาน : งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร
 วันที่ลงข่าว : 15 กรกฎาคม 2562

   กิจกรรมเดือนนี้

   

8 - 9 กรกฎาคม 2562

การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ตลอดวัน)

10 กรกฎาคม 2562

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง E-Book เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน (ระหว่างเวลา : 9:00 - 11:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   

7 - 8 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตลอดวัน)

   กิจกรรมพิเศษ

   

7 - 8 สิงหาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตลอดวัน)

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 21 กรกฎาคม 2562
เลือกวันที่ :
<กรกฎาคม 2562>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
24252627282930
1234567
8

9

10

11121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E  

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.ศธ. ภาคเหนือฯ  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์  

ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
  รางวัล
1) เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ปี 2561

ห้องประชุม RAC 1
ไม่มีการใช้ห้อง
ห้องประชุม RAC 2
ไม่มีการใช้ห้อง

จำนวน : 53,656 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.