ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วันที่ลงข่าว : 12 ตุลาคม 2561

ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานศูนย์บริหารวิจัย

อ่านข่าวนี้

ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานศูนย์บริหารวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 01 ตุลาคม 2561

ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมร่วมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ครั้งที่ 1/2561
 วันที่ลงข่าว : 26 กันยายน 2561

แสดงข่าวทั้งหมด   จำนวนข่าว : 237 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาบนพื้นที่สูง 17 ตุลาคม 2561
2 การประชุมเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม Concept Proposal 3 กันยายน 2561
3 การเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 11 กรกฎาคม 2561
4 ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาการเตรียมการของบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 9 กรกฎาคม 2561
5 ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 4 กรกฎาคม 2561
12345678910...

  จำนวนข่าว : 32 รายการ  
   หัวข้อข่าว
1 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 18 กันยายน 2561
2 คำสั่งมช.ที่ 2197-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนรองอธิการบดี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
3 คำสั่งมช.ที่ 2198-2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
4 คำสั่งมช.ที่ 2199-2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 2 สิงหาคม 2561
5 คำสั่งมช.ที่ 2000-2561 เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติการแทนและปฏิบัติหน้าที่ 2 สิงหาคม 2561
1234567

  จำนวนข่าว : 6 รายการ  

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

อ่านข่าวนี้

ประชุมคณะทำงานจัดทำกฎหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
 ฝ่ายงาน : งานบริหารงานวิจัย
 วันที่ลงข่าว : 18 กันยายน 2561

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร

อ่านข่าวนี้

การประชุมหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ พื้นที่ปกปักทรัพยากร
 ฝ่ายงาน : งานมาตรฐานการวิจัยฯ
 วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2561

   กิจกรรมเดือนนี้

   

1 ตุลาคม 2561

ประชุมศูนย์บริหารงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 15:00 - 16:30)

12 ตุลาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิจัย (ระหว่างเวลา : 9:30 - 12:00)

22 ตุลาคม 2561

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการพื้นที่พร้าว (ระหว่างเวลา : 8:00 - 16:00)

26 ตุลาคม 2561

แถลงข่าว การนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ Sesamin (ระหว่างเวลา : 9:00 - 11:00)

   กิจกรรมเดือนหน้า

   

1 พฤศจิกายน 2561

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการบ้านดงสโลว์ไลฟ์ (ระหว่างเวลา : 8:00 - 16:00)

   กิจกรรมพิเศษ

   ปฏิทินกิจกรรม

 วันนี้วันที่ : 19 ตุลาคม 2561
เลือกวันที่ :
<ตุลาคม 2561>
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
24

2526

27282930
1

234567
89101112

1314
15161718192021
22

23242526

2728
2930311

234
* หมายเหตุ

ศูนย์บริหารงานวิจัย  

งานมาตรฐานการวิจัย  

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร  

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

งานบริหารงานวิจัย  

งานธุรการ  

งานวิจัยรับใช้สังคม  

ศ. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
  รางวัล
1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556

ห้องประชุม RAC 1
ช่วงเวลาเรื่อง
13:00 - 15:00
หารือแนวทางการขอรับความคุ้มครอง IP อ.วัสสนัย
ห้องประชุม RAC 2
ช่วงเวลาเรื่อง
13:00 - 16:00
ประชุมเรื่อง Asia Engage

จำนวน : 24,770 คน

(เริ่มนับวันที่ : 01 ธันวาคม 2560)

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สกอ.

สกว.

สวทช.

วช.

สสส.

สวก.

สวรส.